Lorem ipsum dolor sit amet

Výstava Mikroregion Drahanská vrchovina-genius loci

Datum: 12. 5. 2010

Mikroregion Drahanská vrchovina - genius loci

 

Každé místo má svoji jedinečnou kvalitu, svého ducha. Vesnice a krajina mikroregionu Drahanská vrchovina mohou na návštěvníka působit všedním dojmem. Žádné dechberoucí scenérie, žádná monumentální přírodní dramata. Krásu tohoto kraje je třeba hledat a nacházet citlivým okem poutníka.

     Návštěvník, cvičený v senzitivním pohledu na okolní svět, ochotný naslouchat obyčejným příběhům navštívených míst, je po zásluze odměněn. Zdejší vesnice, cesty, památné stromy, pole a lesy mu nabízí nepřeberné množství místních pozoruhodností, vepsaných do tváře krajiny a jejích na první pohled někdy těžko čitelných struktur. Je to vyprávění o historii zdejších obyvatel, jejich často dramatickém životě v minulosti a nejednoznačně uchopitelné současnosti. Vyprávění poutavé a poučné, takové, na jaké v turistických průvodcích už obvykle nezbývá místo.

     Projekt vznikl ve spolupráci občanského sdružení Drnka a Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Autory fotografií a textů jsou studenti Humanitní environmentalistiky, kteří na projektu pracovali v rámci studijního předmětu Sociologie venkova a krajiny, vyučovaném v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.

     Náš fotografický cyklus vznikl za laskavé podpory starostů a starostek obcí mikroregionu Drahanská vrchovina, kterým touto cestou děkujeme.

 

                                                                       Za kolektiv autorů výstavy

Pavel Klva

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign