Lorem ipsum dolor sit amet

STUDNICE - Pěší trasa Za pověstmi Drahanské vrchoviny

Pěší trasa Za pověstmi Drahanské vrchoviny je cca 6,4km dlouhá. Na trase se nachází 12 infopanelů, které jsou zpracovány do dřevěných soch. Každá socha znázorňuje postavy či děj z pověsti, která je napsaná na informační desce. Dále na trase najdeme 3 odpočinková místa s krásnými výhledy a 1 rozcestník, který nese 12 směrovek se jmény a vzdálenostmi k jednotlivým obcím svazku Drahanské vrchoviny. Stezka začíná na návsi obce Studnice, dále pokračuje směrem k vodojemu, přes Studnické louky ke studánkám budovaným o.s. Studánky, kolem Odrůvské myslivny podél lesa až zpět do obce, kde je ukončena u místní čističky odpadních vod. Pěší stezka je po celé délce označena bílou značkou S, kterou můžete nalézt na sloupech, stromech, kamenech nebo cedulkách. Na každém informačním panelu je nakreslena mapka trasy, kde je červeně zvýrazněno, u které sochy se právě nacházíte.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign