Lorem ipsum dolor sit amet

RAČICE-Rakovecké údolí

RAČICE-PÍSTOVICE -Přírodní park Rakovecké údolí Potok Rakovec - přitéká překrásným údolím dlouhým asi 13 km ze severozápadu až z Jedovnic, kde pramení. Naučná stezka Rakovec - vede kolem potoka Rakovec,obsahuje 10 tabulí, informujících o historii území, geologických podmínkách, floře a fauně. Stezka začíná asi 2km od konce Račic směrem na Ruprechtov,u pomníčku Jermak. -cenné biotopy - stanoviště ohrožených druhů organismů -potok Rakovec - výskyt raka říčního ,ledňáčka říčního a skorce vodního  -mokřady - výskyt bledule jarní, srstnatce májového, bradáčka vejčitého, volky bahenní, kosatce sibiřského, upolína evropského, všivce bahenního a mečíku střechovitého. - výskyt chráněných živočichů - čáp černý,krkavec velký, mlok skvrnitý, střevlík zlatolesklý.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign