Lorem ipsum dolor sit amet

Projekt poznejte Drahanskou vrchovinu

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod  a Evropskou unií. Svazek obcí "Drahanská vrchovina" získal na tento projekt dotaci ve výši 1 474 585,02 Kč, ke které z vlastního rozpočtu dodal 119.560,95 Kč. Projekt se zaměřil vedle propagace mikroregionu klasickými propagačními materiály na zvýšené využití elektronické a digitální formy propagace a využití internetu. Tím  zatraktivnil první setkání potenciálního návštěvníka s mikroregionem prostřednictvím internetu a vzbudil v něm zájem o navštívení regionu.

V rámci projektu vznikly propagační materiály, které informují o atraktivitách Drahanské vrchoviny. Jedná se o vícejazyčné informační  letáky, skládačku s informacemi o mikroregionu v ČJ, AJ a NJ, měsíční kalendář s dvanácti obcemi mikroregionu, propisky, pohlednice jednotlivých obcí. Bylo vytvořeno dvacetiminutové  multimediální DVD, které představuje návštěvníkovi nejzajímavější místa mikroregionu z hlediska architektonického, přírodního, sportovního a volnočasového. DVD dokument najdete v odkazu videogalerie na těchto stránkách.

Všechny propagační materiály byly prezentovány na výstavě cestovního ruchu  Regiontour 2009 v Brně. Dále byly distribuovány do jednotlivých obcí mikroregionu,  do jednotlivých turistických informačních center a také partnerům projektu. V rámci projektu vznikla Strategie rozvoje cestovního ruchu , která je zaměřená na konkrétní zmapování místních značených turistických tras a místních zajímavostí(přírodních, kulturních).

Nedílnou součástí projektu byla výroba turistických pasů. V souvislosti s nimi vyhlásil mikroregion  soutěž, která  trvala  od 1.ledna 2009 do 31. srpna 2009. Návštěvníci, kteří získali razítka ze všech dvanácti obcí mikroregionu a odeslali  turistický pas poštou nebo ho odevzdali osobně na TIC v obci Luleč, byli zařazeni do slosování o hodnotné ceny.Pasy byly k dispozici na všech 12 OÚ mikroregionu, v Turistickém informačním centru v Lulči i na ostatních TIC v Jihomoravském kraji. Vyhodnocení soutěže proběhlo  3.října.2009  ve Studnicích. Z celkem 54 správně vyplněných  odevzdaných turistických pasů bylo vylosováno na místě 19 turistických pasů,jejichž majitelé  získali hodnotné ceny.

Klíčovou aktivitou projektu bylo pořízení a rozmístění dvanácti webových kamer v jednotlivých obcích mikroregionu. Kamery  snímají architektonické, přírodní či volnočasové aktivity mikroregionu. Obraz z kamer je vysílán online na internetovém portálu mikroregionu a najdete ho pod sekcí Odkazy -Kamerový systém Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na  http://drvrkam.vys.cz

Díky projektu Poznejte Drahanskou vrchovinu byl  v Lulči  instalován externí informační kiosek. Slouží turistům při  získávání informací o Drahanské vrchovině.  Je na něm umožněn přístup na další vybrané internetové portály, zabývající se cestovním ruchem a službami.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign