Lorem ipsum dolor sit amet

NSZM - národní síť Zdravých měst

 

Základní informace

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

Historie

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích. 

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů.

NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji Metodiku. V roce 2003 získala NSZM za svoji aktivitu Cenu ministra životního prostředí ČR. V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu. V roce 2006 získala NSZM za Cenu ministerstva vnitra za svůj info-

systém DataPlán. Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy. 

NSZM ČR je jediná organizace, která poskytuje svým členům v oblasti MA21 metodickou pomoc. NSZM pořádá každoročně  pro zástupce zdravých měst, obcí a regionů tzv. školy ? jarní, letní a podzimní, na nichž se účastníci dozví nejen  jak dobře vést místní Agendu 21, ale také pomocí zkušenějších kolegů, jakými způsoby se dají některé procesy v oblasti MA21 realizovat.

Zdravá města pořádají mimo jiné např.kampaně typu Dny Země, Dny zdraví, Dny bez tabáku, Dny bez úrazu a Týden mobility.

 

Kontakty

Předseda NSZM  Mgr.Petr Hermann
Ředitel NSZM  ing.Petr Švec
Adresa  NSZM ČR  Šrobárova 48, Praha 10, 100 42,  tel: 420 602 500 639, email: praha@nszm.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign