Lorem ipsum dolor sit amet

LULEČ - Naučná trasa

Trasa naučné stezky Luleč přibližuje historii, památky a okolí obce. Okruh stezky se kládá ze dvou částí a to historického okruhu uličkami obce a vycházkové trasy východním okolím Lulče s průchodem chatovou oblastí Kopaniny a prohlídkou areálu chrámu sv. Martina. Trasa je osazena 22 informačními panely,ze kterých se dozvíte informace o historických událostech, osobnostech a zajímavých objektech Lulče. Ve dvou místech trasy jsou vybudovány odpočinkové prostory. Naučná stezka začíná u obecního úřadu, odtud pokračuje návsí kolem dřevěné zvoničky, obecního hostince, dále kolem kostela sv. Isidora k přírodnímu koupališti U Libuše. Zde pokračuje vycházkovou částí procházející chatovou oblastí Kopaniny, areálem chrámu sv. martina a lesní stezkou ke kostelu sv. Isidora. odtud úzkou uličkou do ulice Zárybničí a zpět k obecnímu úřadu. celá trasa v délce asi 5,3km je značena značkami a směrovkami.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign