Lorem ipsum dolor sit amet

Komunitní plán zdraví a kvality života

mikroregionu Drahanská vrchovina (2014-2015)

 

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ 

Věnovat pozornost šetrnějšímu provozu úřadů a institucí 

Prosazovat účelové dotace z eu pro obce

Prosazovat přerozdělování daní pro menší obce

Dojde k úpravě úředních hodin na obecních úřadech

Budou zveřejňována hlášení místního rozhlasu na internetových   stránkách obcí

Budou vytvářeny územní plány obcí pro kvalitní rozvoj území za aktivní účasti veřejnosti

Budou vyčleňovány stavební parcely na bydlení včetně zázemí - hřišť a parků

   

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bude zajištěno a podporováno sázení stromů kolem cest

Budou udržovány vodní toky a díla

Budou odstraněny černé skládky

Bude vyčištěn Ruprechtovský rybník

 

C. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, BYDLENÍ, ZDRAVOTNÍ PREVENCE a zdravotní služby

 Bude zajištěn bezbariérový přístup na úřady a do základních škol

Dojde k vytvoření dalších domů s pečovatelskou službou

Věnovat větší pozornost sociálním službám pro seniory

 

D. VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, SPORT, KULTURA 

Bude podporováno mezigenerační propojení života v obcích

Věnovat pozornost udržování tradic a zvyků

Zajišťovat finance na úpravy hřišť

Podporovat udržení a rozvoj spolk. činnosti se zaměřením na mládež

Zabezpečovat sportoviště, kroužky, prostory a vedoucí

 

E. VZDĚLÁNÍ A OSVĚTA

 Podporovat provoz škol v obcích

Pokusit se zlepšit podhodnocené financování školství

Zvyšovat zájem rodičů o spolupráci se školami

 

F. PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA, DOPRAVA

 Budou zastřešeny zastávky autobusů v obcích

Provádět větší osvětu v dopravě

Prosazovat podpora řemesel ze strany podniků a podnikatelů

Bude zachována obslužnost pošt, služeb a matrik

 

G. ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV

 Bude řešena dokonalejší orba na polích

Dojde k zadržení vody v krajině

 

 

H. CESTOVNÍ RUCH A REKREACE

 Budou propojeny obce mikroregionu cyklostezkami

Budou vyčištěny rybníky v obcích pro koupání

Dojde k rozšíření služeb pro cyklisty - opravny kol, turistické přístřešky

Bude zaveden cyklobus z Vyškova do severní části mikroregionu (Nových Sadů), popřípadě protažen cyklobus z Prostějova

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign