Lorem ipsum dolor sit amet

DRNOVICE - Drnovické žumpy, mokřad

Drnovický mokřad - vodní tůně v Kopaninách zvané Žumpy. Bývají každoročně syceny vodou z tajícího sněhu, dešťovými srážkami i vysokou hladinou podzemní vody. Svou polohou na hřbetu nad obcí jsou raritou. Slouží k rozmnožování obojživelníků. - studánky nacházející se v okolních lesích:v Budonicích,na Příhoně a nedávno obnovená na Chocholíku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign