Lorem ipsum dolor sit amet

Deklarace projektu

 

DEKLARACE PROJEKTU

ZDRAVÝ MIKROREGION DRAHANSKÁ VRCHOVINA

I.

Správní rada mikroregionu bere projekt  Zdravý mikroregion "Drahanská vrchovina" jako vstupní dokument pro aktivity mikroregionu v mezinárodním projektu  Zdravé město a zdravý mikroregion, který probíhá zejména pod patronací OSN a její zdravotnické organizace WHO. Projekt Zdravý mikroregion "Drahanská vrchovina" bude obcím mikroregionu pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji a současně k dosažení dobrého jména mikroregionu v rámci Jihomoravského kraje a České republiky.

II.

                Přijetím projektu Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina je potvrzen zájem mikroregionu o naplňování zásad a cílů základních dokumentů, které se zabývají především oblastí udržitelného rozvoje, Agendou 21 a národním akčním plánem zdraví životního prostředí NEHAP.

III.

Přijetím deklarace potvrzuje Mikroregion "Drahanská vrchovina" svůj zájem být řádným členem asociace Národní sítě zdravých měst ČR (NSZM ČR).   NSZM a její odborní partneři budou mikroregionu poskytovat pomoc v oblasti udržitelného rozvoje  a v plnění kritérií místní agendy (MA21). Mikroregion má možnost aktivně spolupracovat i s ostatními členy NSZM ČR. Činnost mikroregionu podle tohoto projektu bude naplňovat mezinárodně uznávané programy a doporučení v rámci rozvoje obcí mikroregionu. Jedná se zejména o plnění místní Agendy 21 a místních akčních plánů zdraví a životního prostředí.

IV.

                Pro splnění výše uvedených cílů se rozhodla Správní rada mikroregionu "Drahanská vrchovina" zajistit nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Zdravý mikroregion v souladu s doporučeními  NSZM Č

                V návaznosti  na  tento projekt bude doplněn proces strategického rozvoje Mikroregionu "Drahanská vrchovina"  tak, aby se dotýkal nejen oblastí zdraví, životního prostředí  a oblastí sociální a kulturní, ale i oblastí ekonomické a hospodářské.

                Strategický rozvoj mikroregionu bude probíhat v kvalitě Místní agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje  obcí mikroregionu a v partnerské spolupráci s občany. Mikroregion bude v rámci projektu usilovat zejména o spolupráci s místními neziskovými organizacemi ( Barvínek, Drnka, Rychta Krásensko atd.) a dále o spolupráci se zástupci úřadů, institucí, škol a hospodářského sektoru.

Realizace projektu bude popsána v Komunitním plánu mikroregionu "Drahanské vrchoviny", který bude současně podkladem pro politiku zdraví mikroregionu.  Úplné znění Komunitního plánu zdraví bude pravidelně aktualizováno a je nedílnou přílohou této deklarace.

 

 

 

V Olšanech 26.7. 2007                      

Josef Vlach                                               František Vlk

koordinátor projektu                                  předseda mikroregionu                                   

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign